A ir A+ klasės namai

A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAI

Nuo 2016 metų visose ES šalyse nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti energinio naudingumo A klasės pastatams keliamus reikalavimus, o jau nuo 2018 metų visi nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti energinio naudingumo A+ klasės reikalavimus (LR statybos įstatymo papildymo 9 (1), 9 (2) str. ir 24, 43 (1), 51 str. 2 priedo pakeitimo ir papildymo įst. Nr.XI-2031 (Žin., 2012, Nr.63-3170).

KOKS YRA A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAS?

Tam, kad namas būtų priskirtas A arba A+ energinio naudingumo klasei, reikia užtikrinti geras pastato konstrukcijų šilumines savybes, sandarumą, pasirinkti kokybiškus ir šilumai nepralaidžius langus, užsandarinti visus šalčio tiltelius, įdiegti patikimą mechaninę vėdinimo sistemą.

Pastato energinis naudingumas - energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį. Išreiškiamas pastato energijos vartojimo rodikliu ir žymimas raide C. Remiantis statinių energinio naudingumo klasių skirstymo duomenimis, A klasės namas yra statinys, kurio C < 0,5, o A+ klasės namas yra statinys, kurio C < 0,375. A ir A+ energinio naudingumo klasės namai naudoja labai mažai energijos. Vieni didžiausių A ir A+ klasės namų privalumų yra tai, kad statinio kokybė yra itin aukšta, o didžioji dalis sunaudojamos energijos yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

KOKIE REIKALAVIMAI YRA KELIAMI A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAMS?

1. Namo (jo dalių) šiluminės savybės, išreiškiamos konstrukcijų šilumos laidumo koeficientais (koeficientai yra pateikiami m2K/W išraiška).

Konstrukcija

A energinio naudingumo klasė

A+ energinio naudingumo klasė

Stogas

0,10 m2K/W

0,09 m2K/W

Su išore besiribojančios perdangos

0,10 m2K/W

0,09 m2K/W

Su gruntu besiribojančios šildomų patalpų atitvaros

0,14 m2K/W

0,12 m2K/W

Perdangos virš nešildomų rūsių

0,14 m2K/W

0,12 m2K/W

Išorinės sienos

0,12 m2K/W

0,11 m2K/W

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros

1,0 m2K/W

0,85 m2K/W

Durys, vartai

1,0 m2K/W

0,85 m2K/W

Papildomi reikalavimai

Rekuperatoriaus energinio naudingumo keoficientas

≥ 0,65

≥ 0,80

Pastatų sandarumas

≥ 0,60

Buitiniai prietaisai ir apšvietimas

Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimasŠilumos laidumo koeficientas, kad statinys yra tinkamai priskirtas energinio naudingumo klasei.

2. Sandarumas (oro apsikeitimas)

Įrengiant aukšto sandarumo lygio namus, reikia sandariai sujungti atskiras namo konstrukcijas ir kuo labiau sumažinti šalčio tiltelius. Namo (ar jo dalies) sandarumas užtikrina ne tik pastovų temperatūros išlaikymą namo viduje, bet ir triukšmo lygio sumažinimą. Remiantis skaičiavimais, garso lygis energijos mažai naudojančiuose namuose siekia 25 db (A).

Rodiklis, žymintis oro apsikeitimo (natūralios infiltracijos) lygį energijos mažai naudojančiuose statiniuose (atitinka A, A+, A++ energinio naudingumo klases) yra n50≤0,6h-1.

3. Atsinaujinantys energijos šaltiniai

A arba A + energinio naudingumo klasės namų eksploatacijai naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjas, saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai ir geoterminiai ištekliai, biomasė, biodujos. Skirtingų, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas priklauso nuo individualus projekto, šalies, kurioje namas yra statomas ir klimatinių sąlygų.

4.Mechaninė vėdinimo sistema

Mažai energijos naudojančiuose namuose įrengtos aukštos kokybės ir didelio našumo mechaninės vėdinimo sistemos sukuria komfortabilų ir malonų gyvenimui mikroklimatą. Tinkamai įrengta vėdinimo sistema užtikrina gryno oro tekėjimą ir pastovios temperatūros namo viduje palaikymą, nesudaro skersvėjų ir iš vidaus patalpų pašalina susikaupusias dulkes ar kitas smulkias, ore esančias, daleles.

PASYVUS NAMAS (A++)

Nuo 2021 m. visi nauji pastatai (ar jų dalys) turės atitikti A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus (LR statybos įstatymo papildymo 9 (1), 9 (2) str. ir 24, 43 (1), 51 str. 2 priedo pakeitimo ir papildymo įst. Nr.XI-2031 (Žin., 2012, Nr.63-3170).KOKIOS YRA PAGRINDINĖS A++ KLASĖS (PASYVAUS) NAMO SAVYBĖS?

Namas, priskiriamas energinio naudingumo A++ klasei, yra pastatas, beveik nenaudojantis šiluminės energijos. pastato energijos vartojimo rodikliu ir žymimas raide

Pastato energinis naudingumas - energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį. Išreiškiamas raide C. Remiantis duomenimis apie pastatų energinio naudingumo klases, A++ klasės (pasyvaus) namo rodiklis yra C < 0,25.

KOKIE REIKALAVIMAI YRA KELIAMI A++ KLASĖS (PASYVIAM) NAMUI?

1. Namo (jo dalių) šiluminės savybės, išreiškiamos konstrukcijų šilumos laidumo koeficientais (koeficientų duomenys pateikiami m2K/W išraiška).

Šilumos laidumo koeficientas yra vienas svarbiausių rodiklių, parodantis, kad statinys yra tinkamai priskirtas A++ energinio naudingumo klasei.

Konstrukcija

A++ energinio naudingumo klasė

Stogas

0,08 m2K/W

Su išore besiribojančios perdangos

0,08 m2K/W

Su gruntu besiribojančios šildomų patalpų atitvaros

0,10 m2K/W

Perdangos virš nešildomų rūsių

0,10 m2K/W

Išorinės sienos

0,10 m2K/W

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros

0,70 m2K/W

Durys, vartai

0,70 m2K/W

Papildomi reikalavimai

Rekuperatoriaus energinio naudingumo keoficientas

≥ 0,9

Pastatų sandarumas

≥ 0,60

Buitiniai prietaisai ir apšvietimas

Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimas


2. Sandarumas (oro apsikeitimas)


Norint, kad naujas statinys atitiktų aukščiausiai A++ klasei keliamus reikalavimus, privaloma užtikrinti, kad jo sandarumas būtų pakankamas. Todėl reikia sandariai sujungti visas atskiras konstrukcijas, visiškai sumažinti šalčio tiltelius bei pasirinkti efektyviausią namo apšiltinimo būdą. Rodiklis, žymintis oro apsikeitimo (natūralios infiltracijos) lygį A++ klasės (taip pat ir A bei A+ klasės) pastatuose yra lygus n50≤0,6h-1.

3. Atsinaujinantys energijos šaltiniai

A++ klasės energinio naudingumo name didžioji dalis namui reikalingos energijos yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Dažniausiai naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjas, saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai ir geoterminiai ištekliai, biomasė, biodujos. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas yra vienas ekologiškiausių šiuolaikinių energijos gavimo būdų.

4. Mechaninė vėdinimo sistema

Dar vienas aspektas, padedantis pasiekti aukščiausią A++ energinio naudingumo klasę yra mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas. Tinkamai įrengta vėdinimo sistema užtikrina gryno oro tekėjimą ir pastovios temperatūros namo viduje palaikymą, nesudaro skersvėjų ir iš vidaus patalpų pašalina susikaupusias dulkes ar kitas smulkias, ore esančias, daleles.