Elementhus

Denne elementhus-teknologien harutviklet seg raskt i Vest-Europa og Skandinavia. Nå for tida er elementhus populært i Lituaen også.

Alt teknologisk prosess av produksjonen er gjort innendørs. Vi produserer elementer av hus på fabrikk, som betyr bedre kvalitet av elementer og kortere produksjonstid på byggeplass. Produserte elementer blir transportert til en byggeplass, hvor vi monterer dem på 2-3 dager.

UAB «Irmus» mestrer bruker sertifiserte nåletretømmer av C16 – C24 klasse. U-verdi og varmemotstand (R), lydisolasjon tilsvarer alle gjeldende byggenormer, krav og lovverk.

Vi utfører alle byggearbeider «fra idé til nøkkel i døra». Men kunde kan velge en annen variant også: vi kan montere bare «boks», men finpussen kan kunden organisere selv.

Fullført prosjekt

UAB Irmus gjennomføre prosjekter - den høyeste kvaliteten på private og offentlige bygninger i Litauen og Norge.

Mer