Fullført prosjekt

UAB «Irmus» har solid kompetanse og erfaring med oppføring av privatboliger og offentlige bygg både i Norge og i Litauen. Vi tilbyr fleksible løsninger av høy kvalitet ut fra kundens behov, ønsker og muligheter.

Galleri: